ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Доклад - гори с висока консервационна стойност.


Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016

 


Доклад относно управлението на горите по система горска сертификация за 2015 - 2016 г.


Дата на публикуване на обявата: 29-09-2016