ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна (467, 468)

Дата на публикуване на обявата: 28-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №1634 и №1635

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна (448, 449)

Дата на публикуване на обявата: 13-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти №1727 и № 1728

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Широка поляна (408-429)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №№ 1701, №1702, №1703, №1704, №1705, №1706, №1707, №1708, №1709, №1710, №1711, №1712, №1713, №1714, №1715, №1716, №1717, №1718, №1719, №1720, №1721 и №1722

Документация за участие    |