ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване в ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 26-01-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 03-01-2012

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива и масла, осъществена чрез покупка на: бензин А 95–Н, бензин А98-Н, дизелово гориво и български моторни масла"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 23-11-2011

Възлагане на обществена поръчка за периодично техническо обслужване на МПС

Документация за участие    |