ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Възлагане на обществена поръчка от ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 21-11-2011

Възлагане на обществена поръчка - застраховки 2012 г.

Документация за участие    |