ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна (435, 436, 437, 438)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1706-06, 1707-07, 1708-08, 1709-09

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна (440, 441, 442, 443, 444)

Дата на публикуване на обявата: 12-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701-01, 1702-02, 1703-03, 1704-04, 1705-05

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Широка поляна (403, 404, 405, 406)

Дата на публикуване на обявата: 09-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обекти №№ 1723, 1724, 1725, 1726

Документация за участие    |