ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДЛС Широка поляна (432)

Дата на публикуване на обявата: 08-12-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обект 1634 и 1635

Документация за участие    |    


Поправка на грешки от ДЛС Широка поляна (378)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Поправка на грешки в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина за Обекти №№ 1706-06, 1707-07, 1708-08, 1709-09

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДЛС Широка поляна (373)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в обекти с №1701, №1702, №1703, №1704, №1705, №1706, №1707, №1708, №1709, №1710, №1711, №1712, №1713, №1714, №1715, №1716, №1717, №1718, №1719, №1720, №1721 и №1722

Документация за участие    |