ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДЛС Широка поляна (374)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обекти №1723, №1724, №1725 и №1726

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Широка поляна (377)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№1727 и 1728

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Широка поляна (375)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за Обекти №№ 1701-01, 1702-02, 1703-03, 1704-04, 1705-05

Документация за участие    |