ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване в ДЛС Широка поляна (376)

Дата на публикуване на обявата: 24-11-2016

Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина за Обекти №№ 1706-06, 1707-07, 1708-08, 1709-09

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Широка поляна (363, 364)

Дата на публикуване на обявата: 18-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обекти №1632"С" и №1633

Документация за участие    |    


Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |