ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДЛС Широка поляна (336)

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" в Обект 1636

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (326-328)

Дата на публикуване на обявата: 03-11-2016

Заповеди №326-328 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1629, 1630, 1631С.

Документация за участие    |