ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (324)

Дата на публикуване на обявата: 01-11-2016

Заповед №324 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1632С, 1633.

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Широка поляна (311)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповед №311 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1636.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (310)

Дата на публикуване на обявата: 19-10-2016

Заповед №310 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1629, 1630, 1631с.

Документация за участие    |