ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (294-296)

Дата на публикуване на обявата: 12-10-2016

Заповеди №294-296 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1651С, 1652С, 1653С.

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (279)

Дата на публикуване на обявата: 27-09-2016

Заповед №279 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1651С, 1652С, 1653С.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Широка поляна (277-278)

Дата на публикуване на обявата: 26-09-2016

Заповеди №277-278 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1627, 1628.

Документация за участие    |