ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Широка поляна


Контакти :

Гр.Батак,
месност „Широка поляна”

e-mail:
dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДГС Широка поляна (266)

Дата на публикуване на обявата: 10-09-2016

Заповед №266 за провеждан не Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1628, 1629.

Документация за участие    |    


Заповед №246 класиране за обект №1620 "с" - ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 24-08-2016

Документация за участие    |    


Заповед №247 класиране за обект №1621 - ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване на обявата: 24-08-2016

Документация за участие    |